EN RU

Продажа страховой компании (финансовая компания) — 50 000$

Продажа страховой компании (финансовая компания) в Украине. Количество лицензий на страхование: 31.

Базовая стоимость: 50 000$.

Виды страхования:
— Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
— Страхування фінансових ризиків
— Страхування від нещасних випадків
— Страхування вантажів та багажу
— Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
— Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
— Страхування медичних витрат
— Медичне страхування
— Страхування майна
— Страхування здоров`я на випадок хвороби
— Страхування відповідальності перед третіми особами
— страхування інвестицій
— страхування кредитів
— страхування залізничного транспорту
— страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій
— особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
— страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
— особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)
— страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об`єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об`єкти та об`єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
— страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров`я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби,
пов`язаного з виконанням ними професійних обов`язків в умовах
підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб
— страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
— страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
— страхування відповідальності субєктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров`ю туриста або його майну
страхування сільськогосподарської продукції
— СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ВНАСЛІДОК ЯДЕРНОГО ІНЦИДЕНТУ
— страхування цивільної відповідальності суб`єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров`ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів
— СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ
— СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ПЕРЕВІЗНИКА ТА ВИКОНАВЦЯ РОБІТ, ПОВ`ЯЗАНИХ ІЗ ОБСЛУГОВУВАННЯМ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ПАСАЖИРАМ, БАГАЖУ, ПОШТІ, ВАНТАЖУ, ІНШИМ КОРИСТУВАЧАМ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА ТРЕТІМ ОСОБА
— СТРАХУВАННЯ ЗАСОБІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО СУДНОВЛАСНИКА.

Рады ответить на Ваши дополнительные вопросы и предоставить подробные данные по страховой компании, финансовые и операционные документы.

    Свяжитесь со мной!

    Обратный звонок